Điểm thi môn Bài toán ngược – NCS ngành Toán giải tích, K25