Điểm thi môn Vi tảo: công nghệ và ứng dụng – ngành Di truyền họcK31 (ngày thi: 08/7/2023)