TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Tên đề tài: Hiệu ứng truyền năng lượng cộng hưởng trong sự hiện diện của cấu trúc hình trụ

Ngành:  Vật lý lý thuyết và vật lý toán ; Mã số ngành: 62440103

Thời gian bảo vệ: 14g30, ngày 10/10/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự