TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: KHUẤT LÊ UYÊN VY

Tên đề tài: Nghiên cứu các gene Methylketone Synthase 2 (MKS2) ở cây cà tím Solanum melongena

Ngành:  Hóa sinh học        ; Mã số ngành: 62420116

Thời gian bảo vệ: 8g30, ngày 18/10/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự