TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: CAO VĂN CHUNG

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá phân bố và tối ưu hệ số đồng đều liều hấp thụ (DUR) trong trái vú sữa chiếu xạ kiểm dịch bằng chùm Electron 10 MeV

Ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân                 ; Mã số ngành: 62440501

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 24/06/2023

Địa điểm: Phòng F 205B, Trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự