TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

1. Họ và tên NCS: LÊ ĐÌNH LONG

Tên đề tài: Xác định điều kiện đầu và hàm nguồn cho một số phương trình khuếch tán

Ngành: Toán giải tích                      ; Mã số ngành:  9460102

Thời gian bảo vệ:  10g00, ngày 16/04/2023

Địa điểm: Phòng F 102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự.

2. Họ và tên NCS: NGUYỄN HOÀNG LỰC

Tên đề tài: Một số bài toán Cauchy cho phương trình với đạo hàm Caputo và Riemann-Liouville

Ngành: Toán giải tích                      ; Mã số ngành:  9460102

Thời gian bảo vệ:  8g00, ngày 16/04/2023

Địa điểm: Phòng F 102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự

3. Họ và tên NCS: TRẦN NGỌC THẠCH

Tên đề tài: Một số phương trình khuếch tán có yếu tố ngẫu nhiên

Ngành: Toán giải tích                      ; Mã số ngành:  9460102

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 09/04/2023

Địa điểm: Phòng F 102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự