Phòng ĐT Sau đại học thông báo thay đổi phòng học một số lớp ôn tập tuyển sinh sau đại học như sau:

  • Môn Tin học cơ sở: sáng và chiều Chủ nhật ngày 25/9/2022 chuyển sang học tại phòng H2.1
  • Môn Cơ sở hóa học đại cương: tối thứ Hai ngày 26/9/2022 chuyển sang học tại phòng F303