Điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – SLĐV K29