Điểm thi môn Những đề tài đại chúng trong toán học hiện đại – Giáo dục toán học K29