Điểm thi môn Chuyên đề chuyên sâu, Dự bị TS-KHMT K30