TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO
THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Tên đề tài: Nghiên cứu tạo mô hình nuôi tế bào 2D, 3D dùng để sàng lọc các cao chiết thực vật có độc tính trên tế bào ung thư vú, tế bào gốc ung thư vú VN9 CD44+/CD24-
Họ và tên NCS: PHAN LỮ CHÍNH NHÂN
Ngành: Sinh lý học người và động vật ; Mã số ngành: 62420104
Thời gian bảo vệ: 8g00, ngày 13/10/2021
Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến
Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT trực tuyến (online)
– Nghiên cứu sinh: PHAN LỮ CHÍNH NHÂN
– Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1173/QĐ-KHTN, ngày 24/09/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
– Giảng viên hướng dẫn
Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng đăng ký tại LINK: https://forms.gle/aD3QGRRDKA2Z2Q9c9 từ ngày 06/10/2021 đến ngày 08/10/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.