TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO
THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Tên đề tài: Khảo sát thành phần hóa học của cây Ích mẫu (Leonurus japonucus), Ngải cứu (Artemisia vulgaris) và Trắc bách diệp (Biota orientalis)
Họ và tên NCS: NGUYỄN THỊ THẢO LY
Ngành: Hóa hữu cơ ; Mã số ngành: 62440114
Thời gian bảo vệ: 8g30, ngày 09/10/2021
Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến
Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT trực tuyến (online)
– Nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THẢO LY
– Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1106/QĐ-KHTN, ngày 01/09/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
– Giảng viên hướng dẫn
Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng đăng ký tại LINK: https://forms.gle/F76oQtLGSSDsi4hg7 từ ngày 02/10/2021 đến ngày 04/10/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.