TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Tên đề tài: Chế tạo, nghiên cứu tổ hợp vật liệu Graphene, ZnO và Ag ứng dụng cho đế SERS trong phân tích quang phổ raman
Họ và tên NCS: TIÊU TƯ DOANH
Ngành: Quang học ; Mã số ngành: 62440109
Thời gian bảo vệ: 9g00, ngày 11/09/2021
Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến
Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM trực tuyến (online)
– Nghiên cứu sinh: TIÊU TƯ DOANH
– Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1038/QĐ-KHTN, ngày 24/8/2021. của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
– Giảng viên hướng dẫn
Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng gửi đăng ký tại LINK: https://forms.gle/YY52yYAW2eQfE6Vx9 từ ngày 04/9/2021 đến ngày 06/09/2021 (17g00) để được cung cấp mật khẩu tham gia.