TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Tên đề tài: Nghiên cứu xác định một số tham số ảnh hưởng đến nồng độ phóng xạ radon trong đất

Họ và tên NCS: HUỲNH NGUYỄN PHONG THU

Ngành: Vật lý nguyên tử                 ; Mã số ngành:  62440106

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 19/09/2021

Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến

Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT trực tuyến (online)

  • Nghiên cứu sinh: HUỲNH NGUYỄN PHONG THU
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1025/QĐ-KHTN, ngày 23/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
  • Giảng viên hướng dẫn

Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng đăng ký tại LINK: https://forms.gle/CQXrQHEaavG2xEWc9 từ ngày 12/09/2021 đến ngày 14/09/2021  để được cung cấp mật khẩu tham gia.