Điểm thi môn Tìm hiểu hoạt tính sinh học các nhóm hợp chất trong đối tượng khảo sát, khóa năm 2018