ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

1/ NCS. ĐINH NGUYỄN DUY HẢI, chuyên ngành Toán Gỉải tích – 62460102, với đề tài “Bài toán ngược cho phương trình khuếch tán với đạo hàm Riesz-Feller” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 24/08/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2/ NCS. NGUYỄN KHÁNH TÂN, chuyên ngành Hóa hữu cơ – 62 44 27 01, với đề tài “Tổng hợp các kháng sinh cephalexin, cefuroxim, cefixim thuộc nhóm cephalosporin” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g00 ngày 06/09/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM