Điểm thi môn Máy học nâng cao, NCS K32

Điểm thi môn Máy học nâng cao, NCS K32