Điểm thi môn Thuật toán tối ưu và ứng dụng, NCS khóa năm 2020

Thuật toán tối ưu và ứng dụng – Toán ứng dụng K30