Điểm thi KTHP của NCS ngành Đại số & Lý thuyết số, Khóa năm 2019

Đại số đồng điều, K29