Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông tin chương trình học bổng bậc thạc sĩ ngành Địa chất học năm 2024 như sau:

Khoa Địa chất cấp học bổng thạc sĩ ngành Địa chất phục vụ chiến lược phát triển khoa học công nghệ và phát triển bền vững quốc gia.

Số lượng học bổng: 7 suất.

Giá trị học bổng: 100% học phí (34,2 triệu) năm học đầu tiên cho học viên cao học các hướng sau đây:

1. GIS – Viễn thám và tai biến địa chất

2. Địa kỹ thuật

3. Địa chất biển và dầu khí

4. Tài nguyên nước

5. Địa hóa môi trường

6. Trầm tích luận và khoáng sản

7. Thạch luận sinh khoáng và Ngọc học (Đá quý)

Hạn nộp hồ sơ: đến ngày 26/04/2024 (Theo hạn nộp hồ sơ của thông báo tuyển sinh tuyển thẳngxét tuyển thạc sĩ năm 2024 – đợt 1)

Các ứng viên có thắc mắc, vui lòng liên hệ qua email của Khoa Địa chất tại: khoadiachat@hcmus.edu.vn