ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Số: 706 /KHTN-SĐH       TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ ngành Toán ứng dụng
Chương trình LKĐT giữa Trường ĐH Khoa học tự nhiên và 4 CSĐT của Pháp

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo bổ sung danh sách ứng viên trúng tuyển trình độ thạc sĩ Toán ứng dụng, chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Khoa học tự nhiên và 4 CSĐT đại học của Pháp, năm 2023 như sau:

1. Công nhận trúng tuyển bổ sung đối với 04 ứng viên có tên trong danh sách (Đính kèm)

2. Các ứng viên có tên trong danh sách trúng tuyển bổ sung nộp đơn đăng ký nhập học theo mẫu đính kèm, trong giờ hành chánh, tại Phòng ĐT Sau đại học ngày 24-25/07/2023

3. Phí nhập học: học viên đóng phí nhập học vào ngày 27-28/07/2023

3.1. Mức thu: 7.026.500đ (tương đương 275 Euro/hv, tỉ giá 1 Euro = 25.551 VNĐ), trong đó:

  • 260 Euro phí ghi danh vào các Đại học Pháp
  • 15 Euro phí chuyển tiền sang Pháp.

3.2. Hình thức đóng phí:

a. Trực tiếp: học viên đóng trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank. Khi đóng học phí, học viên cung cấp “mã số HV” và tên Trường ĐH Khoa học tự nhiên cho nhân viên ngân hàng. (mã số HV xem tại danh sách trúng tuyển)

b. Chuyển khoản qua dịch vụ Internet Banking

  • Ngân hàng Agribank: theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn).
  • Viettel Money

Lưu ý: Sau khi đóng tiền, HV phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hóa đơn thu học phí phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên.

Nơi nhận:
– Ứng viên dự tuyển
– Website: https://www.hcmus.edu.vn/
– ĐHQG-HCM (Báo cáo)
– Lưu VT; SĐH
HIỆU TRƯỞNG
 (đã ký)
Trần Lê Quan