ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 442 /KHTN-SĐH Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2020

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI TRONG KHOA HỌC THỰC NGHIỆM (LAB SCIENCE TRADING)

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA ĐH KHOA HỌC TNHIÊN, ĐHQGHCM

VÀ ĐẠI HỌC GRENOBLE ALPES, PHÁP NĂM 2020

 Căn cứ theo quyết định số 343/QĐ-ĐHQG 15/5/2020 của ĐHQG-HCM về việc phê duyệt đề án phối hợp liên kết đào tạo thạc sĩ chuyên ngành “Ứng dụng thương mại trong Khoa học thực nghiệm” giữa Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và Đại học Grenoble Aples, Pháp.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo năm 2020 như sau:

 1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển:
 • Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học một trong các ngành sau: Hóa học; Công nghệ Hóa; Sinh học; Công nghệ Sinh học; Khoa học Vật liệu; Vật lý; Kỹ thuật Y sinh; Dược học; Môi trường; Công nghệ Thực phẩm; và các ngành liên quan đến Khoa học Sự sống (Life Science).
 • Có điểm trung bình tốt nghiệp đại học từ 6.0 trở lên.
 • Có đầy đủ sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt.
 • Đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh để sử dụng trong học tập như qui định tại mục 2 thông báo này.
 1. Điều kiện về trình độ tiếng Anh:

Người dự tuyển phải thỏa một trong các điều kiện về trình độ tiếng Anh sau đây:

 • Có bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Sau đại học ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là tiếng Anh.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, hoặc tiến sĩ ngành ngôn ngữ tiếng Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.
 • Có chứng chỉ tiếng Anh đạt tối thiểu trình độ B2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu; hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc các chứng chỉ tương đương khác.

Các chứng chỉ, còn thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; các chứng chỉ được áp dụng gồm:

IELTS (*)

TOEFL

(ETS cấp)

TOEIC

(ETS cấp)

Cambridge

Exams FCE

BEC (Cambridge)

BEC Vantage

BULATS

(Cambridge)

Khung năng lực ngoại ngữ VN
5.5 iBT 61 600 60 60 60 Bậc 4/6

(*): do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp,

 1. Ngành xét tuyển: ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI TRONG KHOA HỌC THỰC NGHIỆM (Lab Science Trading)

Giới thiệu chi tiết chương trình: (đính kèm)

 1. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 học viên
  • Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
 2. Hồ sơ, ngày thi và lệ phí dự tuyển:
  • Hồ sơ dự tuyển gồm:
 • Phiếu đăng ký dự tuyển kèm 2 ảnh 3 * 4 (mẫu 1)
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND địa phương (mẫu 2)
 • Lý lịch khoa học tiếng Anh (mẫu 3)
 • Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp Đại học và Bảng điểm Đại học (tiếng Anh và tiếng Việt). Nếu bằng và bảng điểm do nước ngoài cấp thì cần cung cấp bảng dịch công chứng hợp lệ sang tiếng Việt. Đối với người học Đại học liên thông cần phải nộp bản sao hợp lệ bằng trung cấp hoặc cao đẳng
 • Bản sao hợp lệ văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định
 • Giấy khám sức khỏe hợp lệ của Bệnh viện Quận, Tỉnh, Thành phố (có giá trị trong 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển)
 • Thư tự giới thiệu về bản thân và định hướng nghề nghiệp (Tiếng Anh và tiếng Việt)
 • Biên nhận hồ sơ xét tuyển sinh chương trình LST(mẫu 4)

Tất cả bản sao văn bằng, bảng điểm phải có chứng thực sao y còn trong thời hạn 12 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ).

Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển:

Người dự tuyển nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (Số 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM) trước ngày 31/7/2020 (trong giờ hành chính)

 • Lệ phí xét tuyển: 500.000VNĐ/người (nộp khi nộp hồ sơ dự tuyển)
 • Ngày phỏng vấn: dự kiến tháng 8/2020 (lịch cụ thể sẽ thông báo sau)
 1. Tiêu chí xét tuyển:
 • Xét sơ tuyển:

Căn cứ trên hồ sơ dự tuyển: văn bằng tốt nghiệp, điểm đánh giá các môn học ở bậc đại học; văn bản giấy tờ liên quan theo yêu cầu, ..

 • Phỏng vấn chuyên môn :

Ứng viên đạt yêu cầu sơ tuyển hồ sơ sẽ được tham gia buổi phỏng vấn xét tuyển bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Tiểu ban chuyên môn phỏng vấn gồm giảng viên Việt Nam và giảng viên Pháp cùng tham gia.

 • Hội đồng tuyển sinh xét tuyển:

Căn cứ hồ sơ xét tuyển, kết quả đánh giá của Tiểu ban phỏng vấn, trình độ ngoại ngữ, Hội đồng xét tuyển Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM sẽ duyệt danh sách thí sinh được đề nghị trúng tuyển theo tiêu chí sau:

 • Chỉ tiêu hàng năm
 • Điểm phỏng vấn phải đạt yêu cầu tối thiểu từ 5 (thang điểm 10) sau đó lấy từ cao xuống thấp.
 • Điểm trung bình ở bậc Đại học đạt từ 6.0 trở lên
 • Đạt yêu cầu về ngoại ngữ như mục 2 đã nêu
 1. Thời gian bắt đầu khóa học: tháng 10 năm 2020

 

 

 

Nơi nhận:

– ĐHQG-HCM (để báo cáo)

– Ban Giám hiệu (để báo cáo)

– Lưu VT, SĐH

– Các cơ quan, Trường, Viện, ..

– www.hcmus.edu.vn

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Trần Lê Quan