Thông báo của Trung tâm Ngoại ngữ về việc khai giảng các lớp TOEIC Listening – Reading (file đính kèm)