Điểm thi môn Biểu hiện protein tái tổ hợp trong eukaryote và prokaryote – CNSH K29

Bieu hien protein tai to hop trong eukaryote va prokaryote – CNSH K29