Kế hoạch và mục tiêu công tác đánh giá đảm bảo chất lượng

Nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo sau đại học và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội, Nhà trường tiến hành lấy ý kiến đóng […]