Điểm thi môn Vật lý phóng xạ – Vật lý hạt nhân K33