THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VALLET NĂM 2024
(Dành cho học viên cao học)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo chương trình học bổng Vallet năm 2024 dành cho học viên cao học như sau:

1/ Thông báo của Ban điều hành Học bổng Vallet – khu vực phía Nam về chương trình học bổng Vallet năm 2024 dành cho học viên cao học (file đính kèm)

2/ Biểu mẫu hồ sơ đăng ký ứng tuyển: