Điểm thi môn Cơ học lượng tử – Vật lý lý thuyết và vật lý toán K33