Điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – ngành Khoa học Vật liệu K32 (bổ sung)