Điểm thi môn Virus học – ngành Vi sinh vật học K32 (ngày thi: 19/5/2024)