Phòng ĐT Sau đại học thông báo lớp cao học môn Quá trình ngẫu nhiên 1 (chiều Chủ nhật – 14g00) sẽ chuyển sang học tại phòng I.35, bắt đầu từ ngày 26/5/2024.