THÔNG BÁO

Sáng ngày 25/5/2024 (Thứ bảy) và ngày 26/5/2024 (Chủ nhật), Trường Đại học Khoa học tự nhiên sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2024 – đợt 1.

Các môn học của lớp cao học khoá 33/2023 sẽ nghỉ học vào sáng ngày 25,26/5/2024 như sau:

STT Mã MH Tên môn học GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Phòng học
1 MTH085 Thị giác máy tính nâng cao PGS.TS. Lý Quốc Ngọc Trí tuệ nhân tạo Thứ 7 (8g30) C22
2 MTH075 Quản trị dự án hệ thống thông tin PGS.TS. Nguyễn Văn Vũ Hệ thống thông tin Thứ 7 (8g30) B11B
3 MTT150 Giải tích số cho phương trình vi phân TS. Phan Thị Mỹ Duyên Toán giải tích Thứ 7 (8g00) F205B
4 MSH140 Miễn dịch phân tử TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo Di truyền Thứ 7 (7g30) B41
5 MSH015 Sinh thái học vi sinh vật GS.TS. Trần Linh Thước Vi sinh Thứ 7 (7g30) F109
6 MSH039 Công nghệ tế bào gốc và ứng dụng PGS.TS. Phạm Văn Phúc Sinh lý động vật Thứ 7 (7g30) B42
7 MMT060 GIS và mô hình hoá môi trường PGS.TS. Đào Nguyên Khôi Quản lý tài nguyên và môi trường Chủ nhật (8g00) F200