Điểm thi môn Seminar chuyên ngành – Vật lý kỹ thuật K31 (bổ sung)