Điểm thi môn Kỹ thuật miễn dịch trong chẩn đoán y sinh học phân tử – ngành Công nghệ sinh học K32 (ngày thi: 20/01/2024)