Điểm thi môn Công nghệ tế bào gốc và ứng dụng – chuyên ngành Sinh lý động vật K32 (ngày thi: 07/7/2023)