ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 99/TB-SĐH
TP.HCM, ngày 16 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2024

 

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đến các Anh (Chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ có tên trong danh sách bên dưới đến Trường dự lễ trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ theo lịch như sau:

1./ Danh sách học viên cao học tốt nghiệp thạc sĩ

2./ Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ

3./ Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ:

Stt

Khoa

Nhận lễ phục và nghe sinh hoạt chương trình tổ chức lễ

Ngày tổ chức
lễ
trao bằng

Địa điểm

1

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện tử-Viễn thông

Khoa Sinh học – CNSH

Khoa Địa chất

15 giờ 00 16/6/2024

Lưu ý: Các Anh (Chị) HVCH/NCS mang theo thẻ CCCD  để nhận lễ phục.

8h00, ngày 17/6/2024

Giảng đường 1

2

Khoa Toán-Tin học

Khoa Vật lý – VLKT

Khoa Hóa học

Khoa Khoa học và CN vật liệu

Khoa Môi trường

15 giờ 00 18/6/2024

Lưu ý: Các Anh (Chị) HVCH/NCS mang theo thẻ CCCD để nhận lễ phục.

8h00, ngày 19/6/2024

Giảng đường 1

 

4./ Thời gian đăng ký dự lễ tốt nghiệp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/6/2024 tại Phòng Đào tạo Sau đại học.

5./ Các Anh(Chị) HVCH/NCS gửi file hình ảnh để trình chiếu trong buổi lễ trao bằng Tiến sĩ – Thạc sĩ như sau:

Thời gian gửi file ảnh: từ ngày ra thông báo đến hết 17h00 ngày 03/06/2024. HVCH/NCS điền thông tin và gửi file tại link sau: https://forms.gle/KJCQU8UAYpnSZx479

Quy ước đặt tên ảnh: Mã số HV/NCS_HovaTen (Ví dụ: 21C38000_NguyenVanA)

– HVCH/NCS có thể chọn hình ảnh chân dung hoặc ảnh toàn thân, file ảnh phải rõ nét và dung lượng tối đa là 10MB). Sau thời hạn trên, các Anh(Chị) HCVH và NCS không gửi file ảnh, Phòng Đào tạo Sau đại học chỉ trình chiếu thông tin và không trình chiếu hình trong buổi lễ tốt nghiệp Tiến sĩ – Thạc sĩ.

Lưu ý:

Các Anh(Chị) HVCH/NCS vì lý do công tác không thể dự lễ tốt nghiệp vui lòng thông báo cho phòng đào tạo sau đại học trước ngày 07/6/2024 theo địa chỉ dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn.

 Thông báo này thay cho giấy triệu tập nhận bằng.

 

Nơi nhận:
–   https://sdh.hcmus.edu.vn/
–   Lưu SĐH
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 (đã ký)

 

Nguyễn Xuân Vinh