TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: LÊ THỊ MINH HUYỀN

Tên đề tài: Nghiên cứu và chế tạo đế SERS trên nền vật liệu ZnO/Al2O3 và các nano kim loại nhằm ứng dụng phát hiện được chất nồng độ thấp

Ngành:Quang học  ; Mã số ngành:9440110

Thời gian bảo vệ:8g00, ngày 22/06/2024

Địa điểm: Phòng F. 102, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

Họ và tên NCS:  NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

Tên đề tài: Chỉnh hóa bài toán Sideway

Ngành: Toán ứng dụng  ; Mã số ngành:9460112

Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 23/06/2024

Địa điểm: Phòng F. 102, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

Họ và tên NCS: VÕ THÀNH TÀI

Tên đề tài: Tính chất nghiệm của các mô hình tối ưu

Ngành:Toán ứng dụng  ; Mã số ngành:9460112

Thời gian bảo vệ: 8g30, ngày 23/06/2024

Địa điểm: Phòng F. 102, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM