TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: NGÔ VĂN HÒA

Tên đề tài: Lý thuyết và ứng dụng của giải tích phân thứ cho hệ động lực mờ

Ngành:Toán giải tích; Mã số ngành:9460102

Thời gian bảo vệ: 9g00, ngày 09/06/2024

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự