TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: LƯU XUÂN THẮNG

Tên đề tài: Một số bài toán ngược cho phương trình elliptic và hyperbolic

Ngành: Toán ứng dụng  ; Mã số ngành: 9460112

Thời gian bảo vệ: 9g00, ngày 16/06/2024

Địa điểm: Phòng F. 102, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM