TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN HỮU CẦN

Tên đề tài: Chỉnh hóa một số phương trình và hệ phương trình phi tuyến

Ngành:Toán giải tích; Mã số ngành:9460102

Thời gian bảo vệ:  9g30, ngày 19/05/2024

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự