Quyết định 747/QĐ-HĐTS ngày 15/4/2024 về việc không xét năng lực ngoại ngữ ứng viên đăng ký tuyển thẳng trình độ thạc sĩ trong kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2024 đợt 1