Điểm thi môn Ứng dụng GIS và Viễn thám trong địa chất, NCS K33