Điểm thi môn Thiết kế giảng dạy tích hợp – chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm K32 (ngày thi: T1/2024)