Điểm thi môn Tâm lý học ứng dụng – chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm K32 (ngày thi: 25/3/2024)