Điểm thi môn Công nghệ chế tạo vật liệu và linh kiện bán dẫn – VLKT chuyên ngành Giảng dạy Vật lý Thực nghiệm K32