ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH
Chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ năm 2024 – đợt 1
(Địa chỉ trang web: sdh.hcmus.edu.vn)

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2024 – đợt 1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn tiếng Anh (chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ theo đề thi tuyển môn tiếng Anh của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)

1/ Đăng ký ghi danh:

Đăng ký ghi danh từ ngày thông báo đến 16g00 ngày 27/3/2024, tại Phòng ĐT Sau Đại học trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM (phòng số 8 dãy B).

  • Do số lượng học viên lớp có giới hạn, nên có thể kết thúc ghi danh sớm hơn thời gian qui định (Số lượng học viên: 50 học viên)
  • Học viên xem kỹ thời khóa biểu trước khi đăng ký ghi danh. Nhà trường không giải quyết hoàn trả học phí sau khi học viên đã đăng ký.

2/ Thời lượng môn học: 64 tiết, gồm 4 kỹ năng: Đọc – Viết – Nghe và Nói

3/ Học phí: 2.000.000đ/học viên

4/ Tài liệu ôn tập: Học viên liên hệ tại Phòng ĐT SĐH vào ngày khai giảng.

5/ Thời khóa biểu:

  • Khóa học : Từ tuần 01/4/2024 đến 05/5/2024 (4 tuần + 1 tuần dự trữ)
  • Địa điểm học: Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5.
  • Ngày khai giảng: 8g00, ngày 02/4/2024 (thứ Ba)
  • Lịch học trong tuần: học viên học 4 buổi/tuần

Sáng thứ Ba

Sáng thứ Tư

Sáng thứ Năm

Sáng thứ Sáu

Giờ học

8g00 – 11g00

8g00 – 11g00

8g00 – 11g00

8g00 – 11g00

Phòng học

C.41 B.44 I.33 C.41

Học viên phải xuất trình THẺ VÀO LỚP cho bộ phận kiểm tra trước khi vào lớp.

TP.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2024
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 (đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh