Điểm thi môn Kỹ năng viết và trình bày báo cáo khoa học, NCS K29