Điểm thi môn Địa chất tai biến, Dự bị TS ngành Địa chất K31