Điểm thi môn Địa chất đồng vị, Dự bị TS ngành Địa chất học K31