Điểm thi môn Seminar giáo dục toán học, ngành Toán ứng dụng -GDTH K32